line

การอ่านเค้าไพ่บาคาร่าเบื้องต้น

การอ่านเค้าไพ่บาคาร่า

การอ่านเค้าไพ่เบาคาร่า ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการเล่นที่เป็นที่นิยมกันมากในการเล่นไพ่เบาคาร่า เพราะจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าผลในตาถัดไปมีโอกาสไพ่มีโอกาสออกทางฝั่งใดมากที่สุด โดยใช้สถิติในการคาดเดาคำนวณ ซึ่งในการอ่านเค้าไพ่แบบนี้ ก็มีหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นการศึกษา วิธีอ่านเค้าไพ่บาคาร่า จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ การอ่านเค้าไพ่มีวิธีการ เทคนิคอย่างไรบ้าง วันนี้จะมาอธิบายความรู้เบื้องต้นในการอ่านเค้าไพ่

สัญลักษณ์ของเค้าไพ่บาคาร่า จะแทนด้วยสัญลักษณ์

P หมายถึง Player แทนสัญลักษณ์เป็น สีน้ำเงิน

B หมายถึง Bank แทนสัญลักษณ์เป็น สีแดง

T หมายถึง Tie แทนสัญลักษณ์เป็น สีเขียว

 

โรตแม็พ ซึ่งส่วนนี้จะแสดงผลตามแนวตั้งเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ

 

เค้าไพ่หลักเป็นลักษณะวงกลมเหมือนห่วงยาง

เค้าไพ่รอง มีทั้งหมด 3 รูปแบบ

1.เค้าไพ่โปร่ง

2.เค้าไพ่ตัวทึบ

3.เค้าไพ่ไม้ขีด

 

การอ่านเค้าไพ่บาคาร่าที่ควรทราบ

 

1.เค้าไพ่มังกร

เค้าไพ่มังกร คือ ไพ่ที่ออกมาถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะหลายๆครั้งติดต่อกัน เช่นตัวอย่างตามรูป จะเห็นได้ว่า ออกสีแดงติดต่อกัน 17 ตาติดต่อกัน

  1. เค้าไพ่ปิงปอง

เค้าไพ่ปิงปอง คือ ไพ่ที่ออกชนะสลับกันไป-มา ติดต่อกันหลายๆ ครั้ง เช่นในรูป ออกแดงสลับน้ำเงินมา 6 เกมส์ แต่จะออกไม่เกิน 10 ไม้

 

3.เค้าไพ่ 2 ตัด

เค้าไพ่ 2 ตัด คือ การที่ไพ่ออกชนะสีเดียวกัน 2 ครั้งติด แล้วตัดไปอีกสี 1 ครั้ง แล้วกลับมาชนะ 2 ครั้งติดอีกรอบ วนไปมา เช่นในรูปจะเห็นได้ว่า 2 แดง ตัด 1 น้ำเงิน มา 3 รอบ

 

  1. เค้าไพ่ลูกคู่

เค้าไพ่ลูกคู่ คือ ไพ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ออกแล้วชนะติดต่อกัน 2 ครั้ง พอชนะติดต่อกันครบ 2 ครั้งแล้วจะตัดไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง จะเป็นลักษณะนี้สลับกันไปมาทุก 2 ครั้ง